Onze contributieloper/brief komt weer langs!

De jaarcontributie bedraagt nog steeds Euro 9,00. Alle leden zullen, i.v.m. Corona maatregelen, een brief ontvangen met daarop de informatie om het bedrag over te maken. Wij hopen wederom op uw trouwe bijdrage.

Penningmeester – IJsclub Volmoed