Ledenvergadering + klusdag

Algemene ledenvergadering
Datum: 6 november 2021
Plaats: clubhuis aan de Wellen
Aanvang: 08:15 uur
Agenda: Vestigen recht van Opstal pand perceel Wellen pad 10

Na afloop begint de jaarlijkse klusdag.

Algemene jaarlijkse ledenvergadering
Datum: 11 november 2021
Plaats: clubhuis aan de Wellen
Aanvang: 20:00 uur
Agenda:

 1. Opening voorzitter en vaststelling Agenda
 2. Vaststellen aanvullende agendapunten
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris vereniging seizoen 2019-2020 en 2020-2021
 6. Jaarverslag financieel penningmeester seizoen 2019-2020 en 2020-2021
 7. Verslag kaskommissie
 8. Pauze
 9. W.v.t.t.k.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

6  ×    =  42