Cor de Haan 1922-2017

“Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was”

Onze schaatsvriend en erevoorzitter Cor de Haan is na een kort ziekbed overleden. Van 1963 tot 2003 was hij voorzitter van onze vereniging. Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog steeds betrokken als vrijwilliger en aanwezig bij de ledenvergaderingen. Voor Volmoed is Cor van onschatbare waarde geweest. Wij zullen deze wijze, erudiete en vooral aimabele vriend enorm gaan missen.

Wij zijn er trots op dat hij één van ons was.

Bestuur IJsclub Volmoed Harderwijk